Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Elektrosmog en wat techniek.

Het omringt ons als een fijne mist of nevel. We horen het niet, we proeven het niet, we zien het niet, we ruiken het niet, maar sommigen onder ons bespeuren het wel.
Ons lichaam reageert er op, en dat kan soms zeer heftig zijn.

Enkel met meetapparatuur is elektrosmog aan te tonen.

Elektrosmog | Meters en eenheden | Andere velden | Elektrosmog bronnen | Afscherming |
Meten van hoogfrequente velden | Afschermingsmaterialen | Afschermingsvoorbeelden
|

In bovenstaande afbeelding is het frequentiespektrum aangeduid.

Het loopt van rechts naar links. Download afbeelding hier.(1.2 MB)

Ergens tussen Langwellen en Mittelwellen trekken we een grens, dat is in het kHz gebied. Gemakshalve noemen we alles vanaf 20 Hz tot 1 MHz, (dat is 1000 kHz ofwel 1.000.000 Hz) laagfrequent, en vanaf 1 MHz tot in het GHz (Gigahertz) gebied noemen we hoogfrequent.
Om precies te zijn, de grens ligt ergens tussen 30 KHz en 100 KHz.

Bij laagfrequente velden, bv 50 Hz (uit het stopkontakt) spreken we van een elektrisch wisselveld en een magnetisch wisselveld.
Waarom wisselveld? Wel, omdat 50 Hz wil zeggen 50 wisselingen per sekonde, en we spreken over wisselstroom.

Op alle leidingen waar spanning opstaat (daar vloeit dan nog geen stroom door!) staat een elektrisch wisselveld, uitgedrukt in V/m (volt per meter).
Zodra er stroom gaat vloeien (wanneer een elektrisch apparaat of lamp wordt aangezet) dan ontstaat er tevens een magnetisch wisselveld, uitgedrukt in nT (nano Tesla).
Veel electriciens hebben daar geen verstand van. Zij hebben enkel een Voltmeter en meten daarmee Volts, Amperes en Ohms, maar zeer weinig electriciens bezitten een Teslameter.
En het zijn juist de magnetische velden, die zo fnuikend voor onze gezondheid zijn.

(Onder de 20 Hz spreken we van VLF, very low frequency)

Boven de 1 MHz spreken van hoogfrequent. Daar is het elektrische veld en het magnetische veld met elkaar verbonden.

Een heel mooie weergave van het spectrum staat op http://unihedron.com/projects/spectrum.
De poster is vrij groot, 610 x 900 mm, en kan daar besteld worden.
Een PDF bestand is vrij, en kan ook
hier gedownload worden.

 

Lees verder Meters en eenheden

Frequentie indeling en benaming volgens IEC

... > 0 Hz - 30 Hz .................Sub-Extremely Low Frequencies
.... 30 Hz - 300 Hz ...............Extremely Low Frequencies
.. 300 Hz - 3 kHz .................Voice Frequencies
.... 3 kHz - 30 kHz ...............Very Low Frequencies

.. 30 kHz - 300 kHz .............Low Frequencies
.300 kHz - 3 Mhz .................Medium Frequencies
... 3 MHz - 30 MHz ..............High Frequencies
. 30 MHz - 300 MHz ...........Very High Frequencies
300 MHz - 3 GHz ................Ultra High Frequencies
.... 3 GHz - 30 GHz .............Super High Frequencies
.. 30 GHz - 300 GHz ...........Extremely High Frequencies

Zoals gezegd verwachten we uit het stopkontakt (de wandkontaktdoos) een wisselstroom van 230 Volt met een frequentie van 50 Hz.

Maar dat is vaak niet het geval. Er kunnen nogal wat verschillen en wisselingen in het Voltage optreden. In Belgie kan men goed zien dat bij de stroomkabels, die daar veelal niet onder de grond liggen, maar bovengronds de huizen binnenkomen, om de zoveel palen er een extra transformator geplaatst is. Dit om er voor te zorgen, dat de spanning niet boven de 240 Volt komt.
Ook in Nederland komt het voor dat er grote spanningsverlopen optreden. Daardoor moeten lampen eerder vervangen worden.
Ikzelf heb ervaren dat bijvoorbeeld Eneco niet erg klantvriendelijk is, maar Electrabel wel, in dit opzicht.

Ook is er vaak sprake van vuile stroom in de woning, zg. *dirty power*.
Dan zijn er frequenties tussen 5 KHz en 150 kHz aanwezig, vaak rond de 30 kHz.
Zij kunnen van buiten komen, maar ook binnen de woning hun oorzaak vinden.
Elektrosensibele mensen daar ook veel last van ondervinden.
Daarvoor zijn er speciale Duitse filters verkrijgbaar; na meting kan bepaald worden hoeveel er nodig zijn.