Alternatief

Op deze pagina wil ik wat andere zaken onder de aandacht brengen en toelichten.

Het zijn zaken, die wellicht wat vreemd en alternatief overkomen, maar die in de praktijk wel degelijk met onze problematiek te maken hebben.
*Wetenschappers* zullen het esoterisch noemen en snel afdoen als humbug, omdat zij momenteel niet de middelen hebben om het een en ander te kunnen aantonen.
Het betreft zaken, waar al vele decennia's wetenschappelijk onderzoek naar is verricht, en waarvan gebleken is dat ze in de praktijk werken, maar waarvoor bestaande theoriën niet geschikt zijn om ze te verklaren. De nieuw ontwikkelde theoriën zijn nog niet algemeen aanvaard, maar wel degelijk wetenschappelijk onderbouwd.
De tijd dat wij op onze overheid konden vertrouwen is echt wel voorbij, en dus moeten we zelf op onderzoek uit.


Iedereen kijkt mij wantrouwend aan, als ik zeg, dat er in zijn huiskamer allerlei stralen om zijn oren vliegen. Pas als ik die stralenbundels met bijvoorbeeld een Digitmeter laat horen, en men de verschillen hoort tussen de diverse opgevangen signalen (GSM, DECT, Radio, Radar) wil men mij geloven.

Zo is dat ook met veel andere zaken. Men wantrouwt iets wat men niet kan zien, horen, ruiken of proeven. Toch zijn er al heel wat mensen van zoiets slachtoffer geworden; denk maar eens aan het reukloze koolmonoxide van kachels en geysers.

Een paard kan je niet vertellen waar het in de buik pijn heeft. Er is apparatuur in de handel (bv Bioscan) waarmee men zoals in Startrek over bepaalde meridiaanlijnen met een handscanner gaat, die bij bepaaalde punten, die niet in orde zijn, een hoge pieptoon laat horen. Vervolgens gaat men dan met een speciale infraroodsonde over die plek heen en kan zo paarden genezen. Het is een soort acupunktuur. En het werkt!

Zo bestaat er bijzonder veel apparatuur en zijn er veel systemen, die ogenschijnlijk vreemd zijn, maar die bij nadere beschouwing goede diensten kunnen geven.
Een aantal wil ik hier beschrijven. Alles is gebaseerd op eigen ervaring en ondervinding, en dus niet gebaseerd op praatjes van verkopers.

 

Mening.

Ik ben beslist geen *geitenharen-wollen-sokken* type. Voor mij moeten er ook verklaringen mogelijk zijn voor verschillende fenomenen.
Ik heb echter geleerd, dat er veel zaken en toestanden zijn, waarvoor er momenteel nog geen direkte rationele verklaringen zijn. Ook voldoen bepaalde theoriën hier niet.
Maar de effekten zijn er wel degelijk.

Een *wetenschapper* steekt zijn hoofd onder water en zegt: "Ik hoor niets, dus is er geen geluid onder water!"
Teveel wetenschappelijke konklusies zijn gebaseerd op verkeerde aannames en gevolgtrekkingen.

Tussen de boeken op de pagina *Literatuur* staat ook het boek *Tachyonen, Orgonenergie, Skalarwellen*. Daarin wordt gewag gemaakt van het feit dat er al rond 500 voor Christus reeds wijsgeren en medici waren, die het bestaan von stoffelijke en onstoffelijke materie beschreven. De Kerk heeft dat grotendeels onderdrukt.

Aan de hand van praktijkgevallen ben ik tot de overtuiging gekomen, dat fijnstoffelijke zaken ook een grote rol bij onze bekende *elektrosmog* kunnen spelen.

Met de hoofdstukken Bioresonantie, Aura's en Bioenergie wil ik een verband blootleggen op het gebied van frequenties, om aan te tonen, dat en waarom elektrosmog een invloed heeft op ons lichaam.
Officiëel kent men het werkingsmechanisme voor elektrosensibiliteit niet, en dus worden de vele elektrosensibelen voorgehouden dat het allemaal *tussen de oren* zit.
Ik zal aantonen dat onze eigen energievelden door invloeden van buitenaf aangetast worden, waardoor we ziek worden.
Het betreft helemaal geen hokus-pokus, maar is gewoon met elektronische apparatuur te meten en dus aantoonbaar.

 

Lees verder Anti-Elektrosmog *Dingen*

 

 

 

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Alternatief | Anti-Elektrosmog *Dingen* | De tarwekiemen-water proef | Andere *Dingen* |
*Spelen* met frequenties
| Bioresonantie | Aura's | Bioenergie | Water |
Meten aan personen |